Mga Patotoo

Ang mga tao ay hindi matakot na makinig ng kuwento ngunit takot sila sa mga nagtuturo na may dalang Biblia.

Karansan ni Marianne sa Pagkukuwento ng Biblia

Makinig sa Bible Translator na nagbabahagi sa kanyang karanasan tungkol sa pagkukuwento ng Biblia ipindot dito

Basahin ang resulta ng Bible Storying workshop STS sa buhay ni Marianne

Gamit ang pagkukuwento sa mga hindi mananampalatayang kaibigan

Mga patutuo ng mga tao sa Pilipinas pagkatapos nilang nakilahok sa Simply The Word workshop

Ministry Empowered. (Pastor Jehu Palawan)
Ang aking ministeryo ay may magandang epekto mula noong gumagamit na ako ang kuwento. Maraming tao ang naakay namin sa aming simbahan. Nagsanay sila para sa pangunguna sa pageebanghelyo at pagdidisepulo at nasasabik silang ipahayag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkukuwento upang abutin ang mga karatig bahay, mga bata at mga kabataan. Anga aking ministeryo sa kulungan at pagbabahagi sa mga pulis bilang pinuno ng mga pastor ay gumamit din ng bagong dimensyon sa pamamagitan ng paggamit ng pagkukuwento ng Biblia.
  Minsan nang bumisita ako sa kulungan, isa sa mga bilanggo ang nagsabi, "Pastor, ayaw ko munang mag-aaral tungkol sa Biblia ngayon." Sinabi ko, "Ok lang," mag-usap lang tayo, "magkuwentuhan lang tayo." Sumang-ayon naman siya, pagkatapos namin mag-usap ay sinabi ko, "Gusto kong magkuwento saiyo, at ikinuwento ko ang tungkol kay Maria at Martha sa Lukcas 10." Nakinig siyang mabuti at pagkatapos ko ay sinabi niya, "Ngayon alam ko na kung ano ang problema ko, hindi ako naglalaan ng oras sa pakikinig sa Diyos."

Nawala ang aking hiya sa publiko. (Isang babae mula sa Kalanguya, Luzon)

"Isa akong tagapanguna ng papuri at pagsamaba sa aming simbahan, ngunit hindi ko kayang magsalita sa harap ng maraming tao, magbasa lang ako at kumanta. Pagkatapos kong nakilahok sa linggong ito ng Bible storying training at pinag-usapan ang kuwento sa maliit na grupo ay makatayo na ako sa harap ninyo na walang takot. Hindi ko ito kayang gawin noon."

Ang mga mahiyaing tao ay nagkaroon ng tiwala sa sarili... (Pinuno ng Tribo)
Isang pinuno ng mga negrito sa Palawan ay sobrang matahimik na tao. Kahit sa pagpupulong sa publiko ng mga politiko ay konteng salita lang ang sinasabi at maupo na. Pagkatapos ng
storying workshop ay napansin ng mga Filipino na misyonaryo ang malaking pagbabago sa kanya. Ang dating tahimik na pinuno ay naging tagapagpakalas ng buong grupo.