E. Grupong Talakayan

Maghati-hati sa tig-apat hanggang anim sa bawat grupo.  Ang tagapanguna sa grupo ay magtatanong ng detalye tungkol sa kuwento. Ang bawat kalahok ay maghahanap ng ispirituwal na kayamanan sa kuwento at ibahagi sa grupo. Ang tagapanguna ay hindi magtuturo kundi magbahagi lang at mag-summarize.