Bagong Balita

 

October 22-2012     Paggawa Ng Website

Kumusta kayo? Ito ang pinakauna kong blog. Alam niyo ba na ngayon ay nag-aaral kami sa paggawa ng website? 

Kaming lahat na dumalo sa 10 day website workshop sa Manila ay umabot ng 30 na mula sa iba't-ibang wika. Ang workshop na ito ay nangyari dahil sa tulong ng aming organisasyon. Marahil itanong niyo "bakit pa tayo mag-aral tungkol sa Internet stuff"? Kasi gusto naming ibahagi ang Salita ng Diyos sa panahong ito kahit sa anumang paraan. Kaya kailangan naming i-update ang aming pamamaraan upang magkaroon ng mabisang pagbabahagi. Pinag-aaralan namin kung paano i-upload sa secure website ang mga naisalin na Bible, Bible Videos, Songs , Bible stories sa audio format at printed materials  na ginawa sa loob ng 30 taon. Ang website name namin ay www.logosphilippines.org (URL ang tawag nila dito).

Mayroon sana akong hihilingin sa inyo upang mas lalong mapaganda ang aming website. Dahil wala naman itong funcy stuff tulad ng chat, puwede kayong mag-email ng inyong mga opinions at comments sa address na ito: logosphilippines@gmail.com

Asahan niyo na sasagutin ko ang bawat email na matanggap basta hindi hihigit ng 500 bawat araw.